ΑΣΕΠ – Προσλήψεις: Νέες θέσεις σε πέντε περιοχές στις σχολές ξεναγών

Προκήρυξη του ΑΣΕΠ βλέπει το φως της δημοσιότητας για προσλήψεις στις σχολές ξεναγών του υπουργείου Τουρισμού.

Πρόκειται για 59 προσλήψεις ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού για την κάλυψη αναγκών στις Σχολές Ξεναγών Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Κέρκυρας, Κρήτης και Ρόδου του υπουργείου Τουρισμού για την εκπαιδευτική περίοδο 2020-2021.

Διαβάστε αναλυτικά ΕΔΩ πώς θα κάνετε τις αιτήσεις για κάθε πόλη http://www.mintour.edu.gr/index.php/2018-08-29-11-21-07/anakoinoseis-gia-ekpaidevomenous/134-2020-2022

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής πρέπει να συμπληρώσουν το ειδικό έντυπο «Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση», συνοδευόμενο με τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά. Η ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης της αίτησης και των συνημμένων απαιτούμενων δικαιολογητικών βαρύνει αποκλειστικά τον υποψήφιο.

Κάθε υποψήφιος έχει το δικαίωμα να υποβάλει αίτηση για μία μόνον ειδικότητα και σε περισσότερες της μιας από τις σχολές.

Κάθε υποψήφιος μπορεί να προσληφθεί μόνο σε μία από τις προκηρυσσόμενες με την παρούσα ειδικότητες και σε μία μόνο σχολή. Σε περίπτωση επιλογής του υποψηφίου σε πέραν της μίας σχολής, ο επιλεγείς με υπεύθυνη δήλωσή του θα δηλώνει την προτίμησή του.

Θα παρέχεται στους υποψηφίους προθεσμία πέντε εργάσιμων ημερών για την άσκηση τυχόν ενστάσεων