Ορκωτοί λογιστές μπαίνουν στο Κωνσταντοπούλειο Ευγηρείο στην Πάτρα!

Μετά από από απόφαση της διοικούσας επιτροπής

Η Διοίκηση του Κωνσταντοπουλείου Οίκου Ευγηρείας, αποτελούμενη από τους: 1) Βασίλη Δελδήμο, πρόεδρο, 2) Νικ. Λεμέσιο, αντιπρόεδρο, 3) Μαρία Χατζίρη, γραμματέα, 4) Παναγ. Γιαννοπούλου ταμία και 5) Κωνστ. Μακρυπόδη έφορο

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι τα εξής:

1) Υλοποιείται άμεσα η απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής για διορισμό Ορκωτών Λογιστών στο Ευγηρείο, που λήφθηκε στις 11-6-2020, έτσι ώστε εντός των επομένων ημερών, Ορκωτοί Λογιστές θα ξεκινήσουν τον έλεγχο των διαχειριστικών χρήσεων των ετών 2016-2019.

2) Τα πρόσφατα δημοσιεύματα που φέρουν τη Διοικούσα Επιτροπή, ως αυτομάτως εκπεσούσα από τα καθήκοντά της, δεν ανταποκρίνονται στην αλήθεια. Και τούτο διότι η απόφαση Διοικητικής Επιτροπής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην οποία στηρίζονται τα σχετικά δημοσιεύματα δεν συνεπάγεται αυτόματα την ακυρότητα των εκλογών που μας ανέδειξαν στη Διοίκηση, αφού οι εκλογές αυτές δεν έχουν κηρυχθεί άκυρες από τα αρμόδια Δικαστήρια . Η απόφαση της επιτροπής αυτής αφορά αποκλειστικά και μόνο την απόφαση του Δημάρχου για διορισμό Προσωρινής Διοίκησης, προσβάλλεται κι’ αυτή στα δικαστήρια (μόνο από το Δήμαρχο Πατρέων), ενώ περιέχει και ισχυρή μειοψηφία της προέδρου της, εκπροσώπου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

3) Το έργο που επιτελέσαμε σε διάστημα δυο μόλις μηνών, συνοψίζεται στα εξής: Ορίσαμε Ορκωτούς Λογιστές, αυξήσαμε το αποθεματικό του, εισπράξαμε σχεδόν όλα τα οφειλόμενα μισθώματα, αναζητήσαμε και δεχθήκαμε δωρεές συμπολιτών μας, βελτιώσαμε την ενεργειακή κατάσταση του κτηρίου, ενώ αντικαταστήσαμε τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις του κτηρίου. Εξοπλίσαμε τις υπηρεσίες μας με καινούργιους υπολογιστές και το προσωπικό μας με αξιοπρεπείς στολές. Το κτίριό μας πλέον φυλάσσεται από εξειδικευμένο φύλακα. Τέλος αποτυπώσαμε στις οικονομικές μας καταστάσεις την ακριβή περιουσία του ιδρύματος.