Νταβλούρος, Χαμπαίος και Κούτρας εξελέγησαν διευθυντές Κλινικών στο νοσοκομείο του Ρίου

Εκλογές διευθυντών σήμερα στον παθολογικό τομέα του ΠΓΝ Πατρών ενόψει αφυπηρέτησης πανεπιστημιακών καθηγητών.

Συγκεκριμένα αφυπηρετούν στις 31/8/20 οι Βενετσάνα Κυριαζοπούλου (διευθύντρια ενδοκρινολογίας), Γεώργιος Χάχαλης ( διευθυντής καρδιολογίας) και Χαράλαμπος Καλόφωνος ( διευθυντής ογκολογίας).

Τη διεύθυνση των παραπάνω τμημάτων από την 1/9/2020 αναλαμβάνουν οι Ιωάννης Χαμπαίος (ενδοκρινολογικό), Περικλής Νταβλούρος (Καρδιολογικό) και Άγγελος Κούτρας (ογκολογικό), οι οποίοι εξελέγησαν στη θέση διευθυντού σήμερα.