Έγγραφο της Περιφέρειας δυτικής Ελλάδας – (ΦΩΤΟ)για ακατάλληλο για πόση το νερό σε χωριά της δυτικής Αχαΐας!

Mε το έγγραφο της Περιφέρειας δυτικής Ελλάδας, το οποίο κοινοποιείται στη ΔΕΥΑ Δυμαίων και τον δήμο δυτικής Αχαΐας, οι πρόεδροι τοπικών κοινοτήτων καλούνται να ενημερώσουν τους δημότες σε ποιες περιοχές το νερό είναι ακατάλληλο προς πόση.

Σύμφωνα με το έγγραφο της Περιφέρειας (Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας), το οποίο ανάρτησε στο fb, ο πρόεδρος της ΤΚ Ριόλου Σάκης Βαβαρούτας, υπάρχει πρόβλημα με το πόσιμο νερό σε Βελιτσές, Καραμεσινέικα, Φράγκα, Ριόλος, Κρίνος, Πουρνάρι, Πετροχώρι και στον οικισμό Βεσκουκέικα, λόγω παρουσίας εντερόκοκκου και E.coli.

Στο έγγραφο επισημαίνεται η μη καταλληλότητα του νερού και ζητείται από το δήμο Δυτικής Αχαΐας η ενημέρωση όλων των θιγόμενων πολιτών.