Δεν είχαν POS : Πρόστιμα 10.200 ευρώ σε υπαίθριες αγορές μέσα σε μία εβδομάδα!

Πρόστιμα ύψους 10.200 ευρώ ανακοίνωσαν το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.

Τα πρόστιμα, που αφορούσαν σε παραβάσεις των Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ) του υπαίθριου εμπορίου (Ν. 4497/2017) και του Ν. 4446/16 που αφορά στη χρήση τερματικού αποδοχής καρτών και μέσων πληρωμής με κάρτα (POS), επιβλήθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα από τους μηχανισμούς ελέγχου της αγοράς, ανακοίνωσαν το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.

Στο διάστημα από 03.08.2020 έως και 09.08.2020 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 202 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 13 παραβάσεις. Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν σε Αττική, Χαλκίδα και Θήβα, σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, τη Δημοτική Αστυνομία Αθήνας και με τη συνδρομή των τοπικών δημοτικών και περιφερειακών αρχών.