Έρχεται συμφωνία με ασφαλιστικές για τα ακίνητα ιδιοκτησίας της Eκκλησίας!

Τι αναφέρει η προκήρυξη του διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 10 Σεπτεμβρίου και αφορά περίπου 100 ακίνητα, ιδιοκτησίας της Εκκλησίας – σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, αλλά και Πάτρα – ασφαλιζόμενης αξίας 90 εκατ. ευρώ.

Συγκεκριμένα:

Κάλεσμα στις εγχώριες ασφαλιστικές εταιρείες να παράσχουν ετήσια κάλυψη σε περίπου 100 ακίνητα, ιδιοκτησίας της Εκκλησίας – σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, αλλά και Πάτρα – ασφαλιζόμενης αξίας 90 εκατ. ευρώ, απευθύνει η Ιερά Σύνοδος.

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από την προκήρυξη του διαγωνισμού, ο οποίος θα διενεργηθεί στις 10 Σεπτεμβρίου, για οικοδομές διαφόρων χρήσεων, ανεξαρτήτως σε ποια τοποθεσία βρίσκονται, η ασφαλιζόμενη αξία τους θα πρέπει να υπολογιστεί προς 1.000 ευρώ/τ.μ. για κατοικίες και προς 800 ευρώ/τ.μ. για καταστήματα, γραφεία, αποθήκες και λοιπούς χώρους. «Τα 82 εκατ. ευρώ αφορούν στην αξία των ακινήτων και τα οκτώ εκατ. ευρώ στην απώλεια ενοικίων», επισημαίνεται χαρακτηριστικά και προστίθεται: «Τα ως άνω ποσά αντιστοιχούν στη μέση αξία των κτηρίων ως νεόδμητων, χωρίς, δηλαδή, να αφαιρείται η απαξίωση λόγω παλαιότητας, χρήσεως και παρωχημένης τεχνολογίας και υπό αυτή την έννοια κάθε ζημία θα λογίζεται σε αξία νεόδμητων κτηρίων».

Όπως εξηγούν στο ΝΜ αρμόδιες πηγές, μολονότι η ασφαλιζόμενη δεν πρέπει να συγχέεται με την αγοραία (εμπορική) αξία των ακινήτων – η πρώτη αντιπροσωπεύει το κόστος ανακατασκευής, σε περίπτωση ολικής καταστροφής και η δεύτερη την τιμή, που θα «πιάσουν», εάν πωληθούν και η οποία εξαρτάται από πολλούς παράγοντες – καθίσταται σαφές πως πρόκειται για μία σημαντική περιουσία. «Δεν είναι η πρώτη φορά, που η Εκκλησία προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό.Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και εφέτος, δεν θα συμμετάσχουμε», σημειώνει υψηλόβαθμο στέλεχος μίας από τις μεγαλύτερες εγχώριες ασφαλιστικές εταιρείες, αποδίδοντας την… αποχή στη σύσταση του χαρτοφυλακίου των ακινήτων. «Αποτελείται κατά βάση από κληροδοτήματα, γεγονός, που αυξάνει το ρίσκο», προσθέτει.

Και η Εκκλησία, πάντως, από την πλευρά της, θέτει υψηλά standard, ζητώντας από τις ενδιαφερόμενες εταιρείες να προσκομίσουν, μεταξύ άλλων, τα εξής δικαιολογητικά:

  • Υπεύθυνη δήλωση ότι ο συνολικός κύκλος εργασιών τα έτη 2017, 2018 και 2019 ήταν τουλάχιστον 30 εκατ. ευρώ, γεγονός, που θα προκύπτει από τους αντίστοιχους ισολογισμούς.
  • Υπεύθυνη δήλωση ότι δραστηριοποιούνται τα τελευταία τρία χρόνια στον κλάδο πυρός και ότι έχουν συνολικό κύκλο εργασιών ασφαλίστρων από πρωτασφαλίσεις πέντε εκατ. ευρώ, γεγονός, που θα αποδεικνύεται από βεβαίωση της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ).
  • Υπεύθυνη δήλωση ότι όλα τα προς ασφάλιση ακίνητα θα έχουν αντασφαλιστική κάλυψη από εταιρείες, οι οποίες θα έχουν με την σειρά τους, βαθμολογία τουλάχιστον Α- από τη Standard and Poors ή εναλλακτικά από την ΑΜ Best.
    Εγγυητική επιστολή τράπεζας για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό και για ποσό 10.000 ευρώ, με διάρκεια 90 ημερών.
  • Υπεύθυνη δήλωση ότι το περιθώριο φερεγγυότητας – βάσει των στοιχείων, που θα έχει αποστείλει το τελευταίο εξάμηνο στη Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφαλίσεως – υπερβαίνει το 200% του αποθεματικού κεφαλαίου.

«Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού υπόκειται στην τελική έγκριση των αρμοδίων οργάνων της Εκκλησίας, στη διακριτική ευχέρεια των οποίων εμπίπτει και η δυνατότητα της μη ανακήρυξης μειοδότιδος εταιρείας, χωρίς αυτό να παρέχει σε οποιονδήποτε δυνατότητα αποζημίωσης», καταλήγει η Ιερά Σύνοδος.

Για ποιες καλύψεις ενδιαφέρεται η Εκκλησία
Το «προσκλητήριο» αφορά στην κάλυψη των εξής κινδύνων:

Ασφάλιση κατά πυρός, σεισμού και συμπληρωματικών κινδύνων, ήτοι:

Πυρκαγιά και κεραυνό
Πυρκαγιά από δάσος ή οποιαδήποτε άλλη αιτία
Καπνό
Ευρεία έκρηξη
Πλημμύρα από οποιονδήποτε λόγο
Θύελλα ή καταιγίδα
Βραχυκύκλωμα σε τμήμα ή τμήματα των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ή συσκευών, μέχρι 3.000 ευρώ ανά γεγονός και έως 9.000 ευρώ συνολικά
Πτώση αεροσκάφους
Πρόσκρουση οχήματος
Στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες ή πολιτικές ταραχές
Τρομοκρατικές και κακόβουλες ενέργειες
Σεισμό και/ή πυρκαγιά εκ σεισμού.

Ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης προς τρίτους, η κάλυψη της οποίας θα φθάνει:

Για σωματικές βλάβες έως και θάνατο μέχρι του ποσού των 40.000 ευρώ κατ’ άτομον και μέχρι του ποσού των 100.000 ευρώ για περισσότερα του ενός άτομα.

Για υλικές ζημιές έως 10.000 ευρώ ανά γεγονός και έως 120.000 ευρώ κα’ ανώτατο όριο.