Υβρίδιο και θρέψη ορίζουν ποιότητα και αποδόσεις στα χειμερινά σταυρανθή

Υβρίδιο και θρέψη ορίζουν ποιότητα και αποδόσεις στα χειμερινά σταυρανθή

Όργωµα, δισκοσβάρνισµα και ενσωµάτωση της βασικής λίπανσης. Με αυτή τη σειρά ξεκινούν οι καλλιεργητικές εργασίες για την προετοιµασία του εδάφους στα σταυρανθή τις ερχόµενες εβδοµάδες. Εν τω µεταξύ, για την αύξηση των αποδόσεων και τη βελτιστοποίηση της ποιότητας, δεν αρκεί µόνο η σωστή επιλογή υβριδίου στο µπρόκολο, το κουνουπίδι και το λάχανο, αλλά και η καλή προετοιµασία του εδάφους και η ορθολογική λίπανση.

Αυτή την περίοδο, οι παραγωγοί των σταυρανθών θα πρέπει να επιλέξουν την κατάλληλη ποικιλία, η οποία και θα καθορίσει σε µεγάλο ποσοστό, τις επερχόµενες αποδόσεις, τη γεύση και συµπάγεια των κεφαλών. Η προετοιµασία του εδάφους ξεκινάει µε το όργωµα, το οποίο γίνεται, µετά τις πρώτες βροχές, όταν το χωράφι βρίσκεται στο «ρώγο» του.

Η επόµενη καλλιεργητική εργασία είναι το δισκοσβάρνισµα για το σπάσιµο των σβόλων και τον ψιλοχωµατισµό του εδάφους, ενώ ακολουθεί η ενσωµάτωση της βασικής λίπανσης στο έδαφος. Την κατεργασία του εδάφους ακολουθεί η µεταφύτευση που πραγµατοποιείται όταν τα φυτάρια είναι στο στάδιο των 4-6 πραγµατικών φύλλων (συνήθως 30 ηµέρες από τη σπορά), γραµµικά, σε αποστάσεις 60 µε 90 εκατοστά και 20 µε 40 εκατοστά επί των γραµµών για όλα τα σταυρανθή. Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι παραγωγοί θα πρέπει να ακολουθούν σταδιακή φύτευση στον αγρό κάθε 2 µε 3 βδοµάδες, ώστε να κλιµακώνεται η παραγωγή, να επιµηκύνεται η περίοδος συγκοµιδής και να τροφοδοτείται η αγορά µε φρέσκα προϊόντα για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα.

Επισηµαίνεται ότι για την αποφυγή επικίνδυνων ασθενειών, οι οποίες µεταδίδονται διά του εδάφους, συνιστάται να εφαρµόζεται πολυετής αµειψισπορά, αποφεύγοντας την επαναλαµβανόµενη καλλιέργεια σταυρανθών.

Οι παραγωγοί θα πρέπει να επιλέξουν την κατάλληλη ποικιλία. Τα επιθυµητά χαρακτηριστικά για την επιλογή του υβριδίου στα σταυρανθή είναι η πρωιµότητα, το ελκυστικό χρώµα, η γεύση, η συµπαγής επιφάνεια και οµοιοµορφία των κεφαλών. Χαρακτηριστικά των αποδοτικών ποικιλιών επίσης είναι τα εύρωστα και υγιή φυτά, η ανθοκεφαλή σφαιρικού σχήµατος και η δυνατότητα παραγωγής δευτερευόντων ανθικών κεφαλών. Να σηµειωθεί ότι στα κουνουπίδια, το άσπρο χρώµα των ανθοκεφαλών µειώνει τα εργατικά, καθώς δε χρειάζεται να γίνει κάλυψη.

Λιγότερες απαιτήσεις σε θρεπτικά στοιχεία στις πρώιµες

Η ορθολογική λίπανση στα σταυρανθή κηπευτικά αυξάνει την απόδοση, βελτιώνει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και διατηρεί τη γονιµότητα του εδάφους. Σύµφωνα µε τους γεωπόνους, οι απαιτήσεις στα βασικά θρεπτικά στοιχεία που έχουν το λάχανο, το κουνουπίδι και το µπρόκολο για υψηλές αποδόσεις είναι 10-20 κιλά/στρέµµα αζώτου (Ν), 6-10 κιλά/στρέµµα φωσφόρου (P2O5), 10-12 κιλά/στρέµµα καλίου (Κ2Ο).

Σηµειωτέον ότι οι πρώιµες ποικιλίες έχουν µικρότερες απαιτήσεις σε θρεπτικά στοιχεία από τις όψιµες. Τα σταυρανθή παρουσιάζουν αυξηµένες ανάγκες σε Θείο, ενώ από τα ιχνοστοιχεία απαραίτητο είναι το Βόριο, έλλειψη του οποίου µπορεί να επιφέρει καστανές κηλίδες στις ανθοκεφαλές των κουνουπιδιών και αποτυχία σχηµατισµού κεφαλής στο λάχανο.

Μύκητες και βακτήρια προκαλούν μολύνσεις στο λαιμό των σταυρανθών

Σε συστηµατικό έλεγχο προκειµένου να προλάβουν την ανάπτυξη προσβολών από µύκητες και βακτήρια καλούνται να προχωρήσουν το επόµενο διάστηµα οι καλλιεργητές σταυρανθών. Παραγωγοί µπρόκολου, κουνουπιδιού και λάχανου οφείλουν να ελέγχουν τις καλλιέργειές τους για µολύνσεις κοντά στο λαιµό των φυτών, σύµφωνα µε τους γεωπόνους του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών Ναυπλίου. Ειδικότερα, οι καλλιεργητές ενδέχεται να βρεθούν αντιµέτωποι µε µύκητες, όπως σκληρωτηνίαση, στην περιοχή του λαιµού σαν µαλακή σήψη. Με υγρό καιρό σχηµατίζεται λευκό πλούσιο µυκήλιο, µε τον µύκητας να επιβιώνει µε τα σκληρώτια σε ξηρό έδαφος και σε υπολείµµατα καλλιέργειας για 6-8 χρόνια. Προσοχή πρέπει να δοθεί και για πιθανές µολύνσεις από περονόσπορο, που προκαλεί µεταχρωµατισµό των αγγείων του στελέχους και των νεύρων και τελικά νέκρωση. Οι καλλιεργητές ενδέχεται να βρουν «ίχνη» και από βακτήρια, όπως η µαύρη σήψη, που εγκαθίσταται στα αγγεία του ξύλου και προκαλεί ηµιπληγία, νανισµό και χλώρωση των φύλλων σχήµατος V.