Απογοήτευση για ορεινούς που περίμεναν εξισωτική για τα έτη 2013 – 2014

Πληρωμές

Απογοήτευση για ορεινούς που περίμεναν εξισωτική για τα έτη 2013 – 2014

Με ποσό 1,2 εκατ. ευρώ κάλυψε ο Οργανισµός Πληρωµών στις 17 Αυγούστου 774 δικαιούχους παραγωγούς που είχαν εκκρεµότητες από παλιές εξισωτικές αποζηµιώσεις των ετών 2008-2015.

Aρκετοί ήταν οι αγρότες και κτηνοτρόφοι, που απογοητεύτηκαν, καθώς στις πιστώσεις κάτι λίγα αφορούσαν τακτοποίηση για τις «δύσκολες» χρονιές 2013 και 2014. Ειδικότερα, σύµφωνα µε τον ΟΠΕΚΕΠΕ «τη ∆ευτέρα 17 Αυγούστου καταβλήθηκε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ η οικονοµική ενίσχυση σε δικαιούχους των ετών 2008-2015 στο πλαίσιο των ανειληµµένων υποχρεώσεων του Μέτρου 13 «Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά µειονεκτήµατα», µε συνολικό πόσο 1.213.515,88 ευρώ που αφορά τελευταίες εκκρεµότητες των εν λόγω ετών».

Μόνο αιτήσεις και έλεγχοι πριν γίνει ξανά πίστωση
Από τον άλλο μήνα ειδικές ενισχύσεις, στο περίμενε οι αιγοπροβατοτρόφοι, διασταυρωτικοί για το τσεκ

Χαλαρά κινούνται ακόµα στα κεντρικά του ΟΠΕΚΕΠΕ, αφού η διαδικασία των πληρωµών που αναµένει ο αγροτικός κόσµος, όσον αφορά τις ειδικές ενισχύσεις λόγω κορωνοϊού και την προκαταβολή της ενιαίας ενίσχυσης, βρίσκεται ακόµα στη φάση των αιτήσεων. Βέβαια, όλο το διάστηµα συνεχίζονται κάποιες µεµονωµένες πιστώσεις, µε µικρά κατά βάση ποσά, για εκκρεµότητες από παλιά προγράµµατα και άµεσες ενισχύσεις. Ειδικότερα, τώρα για τις ειδικές ενισχύσεις στους πληγέντες, µετά την πίστωση στους ανθοπαραγωγούς, δεν έχει γίνει καµία άλλη πληρωµή, γεγονός που έχει προκαλέσει αγανάκτηση και απογοήτευση στους αιγοπροβατοτρόφους, οι οποίοι ήταν και οι περισσότερο ζηµιωµένοι από την πανδηµία. Εν τω µεταξύ, καλούνται να κάνουν κι άλλη υποµονή, αφού το σύστηµα για υποβολή αιτήσεων δεν έχει ακόµα ενεργοποιηθεί για τον κλάδο τους, αφού δεν υπάρχει η τελική έγκριση από το υπουργείο Οικονοµικών, κάτι που σηµαίνει ότι αφού ανοίξει θα χρειαστεί ένας µήνας από την πλευρά των παραγωγών για αιτήσεις για να ακολουθήσει µετά η διαδικασία της πίστωσης.

Την ίδια ώρα, σχετικά µε την προκαταβολή του τσεκ, φαίνεται πως οι διοικητικοί του Οργανισµού Πληρωµών δεν έχουν ακόµα ξεκινήσει τη διαδικασία των ελέγχων, που προηγούνται της πληρωµής, κάτι που αναµένεται το επόµενο διάστηµα. Πάντως, σύµφωνα µε απάντηση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Σκρέκα, για να υποστηριχθούν οι Έλληνες γεωργοί, ο υπουργός Μάκης Βορίδης στο πλαίσιο της τηλεδιάσκεψης των Υπουργών Γεωργίας της 25ης Μαρτίου 2020, πρότεινε σειρά µέτρων, µεταξύ των οποίων:

Αύξηση του ποσοστού προκαταβολών άµεσων ενισχύσεων έως 80% και δυνατότητα καταβολής προκαταβολών, υπό την προϋπόθεση της ολοκλήρωσης των διοικητικών ελέγχων.

Ακολούθως, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε αύξηση του ποσοστού των προκαταβολών άµεσων ενισχύσεων έως 70% και έως 85% για µέτρα της αγροτικής ανάπτυξης.

Έγκαιρη χορήγηση των προκαταβολών άµεσων ενισχύσεων, πριν την 16η Οκτωβρίου.

Με τους αλιείς θα ξεκινήσουν οι πληρωµές τον Σεπτέµβριο

Πρώτοι αναµένεται να δουν το χρώµα του χρήµατος, το πρώτο δεκαήµερο του Σεπτεµβρίου, οι δικαιούχοι παράκτιας αλιείας, συνολικού ποσού 15,2 εκατ. ευρώ, δεδοµένου ότι η ψηφιακή πλατφόρµα για αιτήσεις κλείνει στις 28 Αυγούστου. Παράλληλα, αιτήσεις υποβάλλουν οι παραγωγοί σπαραγγιού µέχρι τις 9 Σεπτεµβρίου και οι παραγωγοί λαϊκών αγορών µέχρι τις 23 του µήνα.

Σύµφωνα µε τη διαδικασία, που καλείται να ακολουθήσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ, «οι δυνητικοί δικαιούχοι που υπέβαλλαν αίτηµα χορήγησης οικονοµικής ενίσχυσης, ενηµερώνονται µε αυτοµατοποιηµένο µήνυµα µέσω του ΟΣΠΑ. Ακολουθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι των προϋποθέσεων επιλεξιµότητας, συντάσσεται εγκεκριµένος κατάλογος των επιλέξιµων δικαιούχων µε τα αναλογούντα ποσά ενίσχυσης και συγκροτείται φάκελος πληρωµής που αποστέλλεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ, για διοικητικό έλεγχο και τελικά έκδοση εντολής πληρωµής».

Μέχρι 9 Σεπτεµβρίου αιτήσεις ενίσχυσης από παραγωγούς σπαραγγιών

Περιθώριο λίγες ηµέρες ακόµα και έως τις 9 Σεπτεµβρίου έχουν οι παραγωγοί σπαραγγιών προκειµένου να υποβάλλουν αιτήσεις ενίσχυσης, συνολικού ποσού 4,7 εκατ. ευρώ. ∆ικαιούχοι είναι οι γεωργοί οι οποίοι:

α) Έχουν υποβάλει αίτηση ενιαίας ενίσχυσης για το έτος 2019,

β) ∆εν ήταν προβληµατική επιχείρηση στις 31/12/2019 κατά την έννοια του Κανονισµού (ΕΕ) 702/2014 (αρθ. 2 σηµ. 14),

γ) ∆εν εξακολουθούν να έχουν στη διάθεσή τους ενίσχυση που έχει κριθεί παράνοµη και ασυµβίβαστη µε βάση προηγούµενη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του ∆.Ε.Ε της παραγράφου Β του άρθρου 1 του Ν. 4152/2013.

Ανοιχτό το σύστημα έως 23 Σεπτέμβρη για τους παραγωγούς λαϊκών

Σε λειτουργία, μέχρι και τις 23 Σεπτεμβρίου, θα είναι το σύστημα υποβολής αίτησης ενίσχυσης με τη μορφή άμεσης επιχορήγησης στους παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών, ύψους 14,8 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, δικαιούχοι άμεσης επιχορήγησης είναι οι παραγωγοί πωλητές στις λαϊκές αγορές της χώρας, που πληρούν σωρευτικά τις εξής προϋποθέσεις:

α) Έχουν υποβάλει Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης για το έτος 2019, έως και 31/12/2019.

β) Έχουν «Άδεια παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών», σε ισχύ,

γ) Δεν ήταν κάτοχοι προβληματικής επιχείρησης στις 31/12/2019 κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 702/2014,

δ) Δεν εξακολουθούν να έχουν στη διάθεσή τους ενίσχυση που έχει κριθεί ασυμβίβαστη με βάση προηγούμενη απόφαση της ΕΕ.

Επιπλέον, όσοι παραγωγοί πωλητές λαϊκών αγορών δραστηριοποιούνται στον κλάδο νωπών οπωροκηπευτικών ή οικοτεχνίας, να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών (ΜΕΝΟ) ή/και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας (ΚΗΜΟ).

Ο κάθε εν δυνάμει δικαιούχος υποβάλλει αίτηση απευθείας στο σύστημα ΕΑΕ 2019 μέσω της επιλογής «Χρήση εφαρμογής» στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://registration.dikaiomata.gr/user_registration/